Verzekeren - KV Advies

Wat doen wij voor u

Wij behartigen uw belangen op het gebied van verzekeringen, echtscheidingen, belastingen en financiële diensten.

Voorafgaand aan ons eerste gesprek overhandigen wij u ons dienstverleningsdocument, hierin staat beschreven welke dienstverlening wij u bieden en tegen welke beloning (sinds 1 juli 2009 wettelijk verplicht door de Autoriteit Financiële Markten).

Tijdens ons eerste gesprek vragen wij u ons te voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie. U kunt hierbij denken aan:

 • De verzekeringsmap
 • Pensioenbrieven
 • Belastingaangiften
 • Vermogenssituatie
 • Kredieten
 • Huur- of Koopwoning
 • Toekomstplannen
 • Inkomensgegevens
 • Gezinssamenstelling

Voordat wij verder gaan met de verkregen informatie, dient u het opdrachtformulier te ondertekenen. Hierin is vastgelegd wat wij in uw opdracht zullen uitvoeren.

Dit kan onder andere bestaan uit:

 • Het onderzoeken of een bepaalde constructie past bij uw wensen, rekening houdend met de geldende fiscale regels.
 • Het adviseren in het kader van de gevraagde producten
 • Het voor u opstellen van opzeg- en afkoopbrieven.
 • Het aanvragen van de offerte(s) bij een of meerdere financiële instellingen.
 • Het controleren van de ontvangen offerte(s) op juistheid en aansluiting op uw persoonlijke situatie en wensen.

Naar aanleiding van bovenstaande punten zullen wij een advies samenstellen en dit in een vervolggesprek ter goedkeuring aan u voorleggen Bij akkoordbevinding zullen wij voor verdere afhandeling zorgdragen.

Onze dienstverlening is hiermee niet ten einde, wij nemen de administratieve handelingen van u over, helpen u bij schade en blijven u monitoren.